• Suppliers
  • Products (catalog)
  • Suppliers
  • Deposits
 • REMMASHTORF, Korostishevsky Zavod

  Ukraine, Zhytomyr region
  12525, vuloyuchastok 19, Korostyshiv, Zhytomyrska obl., Ukraine, 12525
  04130 5-88-85, +38(050)3131728 fax:5-88-85
  The basis activity at present is manufacturing of equipment for processing of natural stone, products of granite, manufacturing of non-standard equipment.