• Suppliers
  • Products (catalog)
  • Suppliers
  • Deposits
 • GOLOVYNSKY KARIER GRANIT, SC

  Ukraine, Zhytomyr region
  12325, 8, Administratyvna vul., Holovyno smt., Chernyakhivsky r-n, Zhytomyrska obl., Ukraine, 12325
  (04134) 3-12-91, 3-12-97, 3-12-95 fax:(04134) 3-12-64
  Quarrying of gabbro of Slipchytske deposit and labradorite of Holovynske deposit. Processing of natural stone. Manufacturing of products of any type of natural stone.
 • Products of stone
 • monuments
 • tiles
 • Quarrying
 • blocks
 • GOLOVYNSKY KARIER GRANIT, SC
  Ukraine , Zhytomyr region
  12325, 8, Administratyvna vul., Holovyno smt., Chernyakhivsky r-n, Zhytomyrska obl., Ukraine, 12325
  (04134) 3-12-91, 3-12-97, 3-12-95 fax:(04134) 3-12-64